Gratulujemy!
Wysłaliśmy Ci KOD SMSem do sprawdzenia nagrody - przepisz go tutaj:
GOTOWE
Zapisując się do serwisu w sieci Orange, T-Mobile, Play i Plus należy wpisać numer telefonu i we wskazanym polu numer PIN otrzymany SMSem. Wówczas uruchomiona zostaje subskrypcja i przesyłana jest na telefon 7 razy w tygodniu informacja w jaki sposób i gdzie należy się zgłosić za darmo aby brać udział losowaniu nagród (opłata: przez pierwszy 1 dzień to 0 zł, po tym okresie 2,46zł z VAT / 1 odebrany SMS; maksymalnie 76,26 zł za miesiąc). Organizatorem serwisu jest MobiWin Sp. z o.o.
Serwis MT ZA ZERO ZŁOTYCH stanowi świadczenie dodatkowe w ramach usługi o podwyższonej opłacie i jest usługą subskrypcyjną, która umożliwia otrzymywanie codziennych wiadomości o nagrodach do wygrania za darmo. Serwis dostępny jest na telefony komórkowe bez względu na system operacyjny, posiadające kartę SIM w sieci Orange, Plus, T-Mobile i Play. Usługa objęta jest promocją - przez pierwszy dzien korzystania od użytkownika nie jest pobierana opłata. Koszt usługi od drugiego dnia to 2,46 zł brutto za każdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji. W ramach usługi użytkownik otrzymuje maksymalnie 7 SMS/tydzień. Maksymalny koszt usługi w okresie miesiąca to 76,26 zł brutto. Skorzystanie z usługi może ponadto wiązać się z opłatami za transfer danych, zgodnie z cennikami operatora. Usługa jest aktywowana na czas nieokreślony, do czasu rezygnacji przez użytkownika. Aby dokonać rezygnacji należy wysłać SMS o treści STOP ZERO na numer 60220 (koszt: 0 zł). Usługodawcą i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest: MobiWin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270 i kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 PLN. Kontakt w razie reklamacji: biuro@mobiwin.pl. Organizator będzie kontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub e-mail. Regulamin: http://reg.net.pl/lju